ICT Concept blijft vooroplopen!

Escrow-stichting: continuïteit van de dienstverlening op het Cloudplatform

Wat betekent de ‘Stichting Continuïteit Cloudplatform’ (SCC) voor u?

Deze Stichting heeft zich zelfstandig verplicht om alle aangeslotenen - in geval van faillissement van ICT Concept B.V. - voor een periode van tenminste 3 maanden toegang te blijven verlenen tot de hun toebehorende data en geboden faciliteiten op het Cloudplatform. U dient daarvoor wel aangesloten te zijn bij de Stichting. Hiervoor betaalt u een jaarlijks bedrag van € 22,50 voor registratie- en administratiekosten. 

Verklaring ten behoeve van (eind)klanten van diensten gehost bij de stichting Stichting Continuïteit Cloudplatform.

Om de continuïteit te waarborgen van de hosting diensten die door CloudConcept B.V. aan haar klanten, waaronder ICT Concept B.V. wordt aangeboden, heeft CloudConcept B.V. een overeenkomst gesloten met de stichting Stichting Continuïteit Cloudplatform.

De stichting, opgericht met het doel om voornoemde hostingdiensten te waarborgen en data voor (eind)klanten (tijdelijk) beschikbaar te houden is eigenaar van de servers waarop de door CloudConcept B.V. aangeboden diensten worden gehost. (Eind)klanten van CloudConcept B.V., althans die gebruik maken van diensten die door CloudConcept worden gehost kunnen zich aanmelden1.

De stichting heeft zich zelfstandig verplicht om alle aangeslotenen, in geval van faillissement van CloudConcept B.V. of ICT Concept B.V. (of iedere tussenpersoon die voor haar dienstverlening gebruik maakt van de door CloudConcept B.V. aangeboden diensten), voor een periode van tenminste 3 maanden toegang te blijven verlenen2 tot de hun toebehorende data die op de servers van de stichting is opgeslagen en de daar geboden faciliteiten.

1 aanmelding geschiedt door retourzending van een aanmeldformulier en vindt plaats onder voorbehoud van acceptatie door de Stichting Continuïteit Cloudplatform.
2 vereist is dat aan de aanvullende voorwaarden, zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting Continuïteit Cloudplatform, hier te downloaden, is voldaan.

Aanmelden als aangeslotene

Om de vruchten te plukken van deze waarborg, dient u zich wel eerst te registreren als aangeslotene. Dit geschiedt door retourzending van het aanmeldformulier dat u via de link kunt downloaden. Print het formulier uit, vul het volledig in en stuur het vervolgens voorzien van rechtsgeldige ondertekening retour naar het op het formulier vermelde adres. Na uw betaling aan de Stichting bent u aangeslotene en dus nog beter gegarandeerd van de dienstverlening.

Alle relevante bestanden om u als aangeslotene aan te melden, vindt u hieronder:

Aanmeldformulier

Aanvullende voorwaarden

Verklaring SCC