ICT Concept actueel

Nieuws

De dagvaarding als geautomatiseerd model

22/06/2022 -

De Modellengenerator heeft iets nieuws onder de zon: de dagvaarding als geautomatiseerd model. Hiermee kan iedereen die veel dagvaardingen opstelt snel, foutloos en geheel geautomatiseerd dagvaardingen opmaken. Dit is vooral interessant voor deurwaarders en incassobureaus, maar ook voor advocaten die actief zijn in een nichemarkt, zoals een incassopraktijk of een praktijk met veel huurgeschillen. Hoe deze dagvaarding werkt en met welke meerwaarde, dát leest u hier.

Dit artikel staat ook in Legal&Tech 4, download nu het volledige magazine

Een must voor professionals

Roeland de Groot (medeoprichter van de Modellengenerator en werkzaam bij Van Loon Incasso Advocaten) is stellig: “Iedere praktijk die veel soortgelijke dagvaardingen opstelt zou dit moeten hebben. Binnen ons kantoor loopt hiermee de doorlooptijd van het opstellen van een incasso-dagvaarding van 45 minuten tot een uur, terug naar vijf tot tien minuten per dagvaarding. Heeft u, net als wij, te maken met veel dagvaardingen per week dan betekent dit een gigantische tijds- én kostenbesparing.”

Snel een dagvaarding maken

Hoe werkt het maken van een dagvaarding in de Modellengenerator? Roeland: “Het gebruik is intuïtief. De Modellengenerator stelt de gebruiker, net als bij alle andere modellen van de Modellengenerator, een paar vragen, waarmee de gebruiker door het model wordt geloodst. Het model denkt echt met de gebruiker mee.”

Het model bepaalt automatisch de relatieve en absolute competentie aan de hand van de gedaagde en het rechtsgebied. Vervolgens worden gegevens en gevolg in de dagvaarding verwerkt. Het model signaleert wat te doen met welke rechtsvorm en/of natuurlijk persoon en zorgt ervoor dat de juiste zaken op de juiste plaats komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een V.O.F. als gedaagde; het systeem neemt volledig geautomatiseerd (via een extract dat automatisch wordt opgehaald), alle vennoten mee in de dagvaarding, inclusief de bepalingen over hoofdelijkheid.

Ook wordt automatisch bepaald of de gedaagde wonende, wonende en zaakdoende, gevestigd en/of kantoorhoudende ergens is. Daarnaast wordt vastgesteld of er sprake is van een eiser of een eiseres. Hiervoor staan direct alle verwijzingen goed - inclusief desgewenst overal de partijnamen. Zelfs de bij de dagvaarding behorende producties worden automatisch doorgenummerd. Het productieoverzicht en bijbehorende productiebladen worden voor u gegenereerd.

Voorbeeld incassopraktijk

Nemen we het voorbeeld van een incassopraktijk, dan is er een koppeling met het incassopakket (bijvoorbeeld Iflow). Alle relevante informatie wordt uit het dossier gehaald en facturen, aanmaningen en eventuele incassobrieven worden in het model verwerkt. Automatisch wordt het incassotarief dat van toepassing is vastgesteld en worden de juiste alinea’s behorend bij die selectie in de dagvaarding verwerkt. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook bepaald of er sprake moet zijn van een zogenaamde 14-dagen brief. Alle bijbehorende passages worden in de dagvaarding verwerkt. Daarnaast constateert het systeem welke rente is toegepast en detecteert het of er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden ook verwerkt in de dagvaarding en de producties.

Een Word bestand, in huisstijl, wordt gecreëerd en staat binnen enkele seconden voor u klaar. Hierna kan de dagvaarding (zelfs ook nog geautomatiseerd) aan de deurwaarder worden verzonden.

Variabelen

Iedere juridische professional heeft te maken met variabelen of wetgevingen die de details van de overeenkomsten bepalen. Deze variabelen worden allemaal door de Modellengenerator ondervangen. Kortom, een gebruiker hoeft zelf niet na te denken over bijzonderheden en afwijkingen. De gehele jurisprudentie verwerking en bijhorende tekstpassages worden voor de professional gedaan. Roeland: “Alles, maar dan ook alles, wat standaard in een dagvaarding staat, wordt in dit model vermeld. Je kunt niets vergeten en geen enkel detail wordt foutief ingegeven. De Modellengenerator brengt de foutmarge terug tot 0. Al het handwerk wordt geautomatiseerd en dat scheelt veel tijd.”

“De Modellengenerator brengt de foutmarge terug tot 0.”

Voordelen van automatische contractgeneratie

Deze manier van werken is hetzelfde als bij alle andere modellen binnen de Modellengenerator. Denk aan arbeidscontracten, aandeelhouders- en huurovereenkomsten: al het repeterend werk voor deze overeenkomsten wordt geautomatiseerd. Hierdoor is niet alleen de uniformiteit van uitstraling gewaarborgd, doordat gebruikers met templates werken die zijn voorzien van de juiste huisstijl, ook worden belangrijke (wettelijke) bepalingen niet vergeten en kan een eindverantwoordelijke, aan de hand van een auditfile, snel een controleslag uitvoeren. Zo kan het genereren van overeenkomsten en dagvaardingen ook bij ondersteunende medewerkers worden neergelegd.

“Maar misschien nog het belangrijkste van alles: het werken met de Modellengenerator, ongeacht welke modellen u gebruikt, zorgt ervoor dat u tijd overhoudt voor andere zaken, zoals advieswerk,” aldus Roeland.

Wilt u het gemak van de Modellengenerator zelf ervaren? Creëer dan nu uw eigen demo account.