ICT Concept actueel

Nieuws

Deurwaarders in het tijdperk van data: hoe Business Intelligence, overnames en innovatie de sector veranderen.

20/11/2023 -

Grote jongens op overnamepad, meer persoonlijk klantcontact en het maken van keuzes op basis van data: dat zijn de trends die Erik Gimbergh (Praclox) en Roland Naber (ICT Concept) binnen de deurwaarderij zien. Wat kunnen we leren van de visie van deze specialisten?

‘Deurwaarders zien steeds vaker in dat data interessant zijn om keuzes voor de toekomst op te baseren.’

Data uitlezen

Erik: ‘Ik zie dat steeds meer kantoren aan de slag gaan met Business Intelligence. De reden hiervoor is dat er steeds meer data digitaal beschikbaar komt. Deurwaarders zien steeds vaker in dat deze data interessant zijn om keuzes voor de toekomst op te baseren.’ Denk aan welke type communicatiemiddel het meest effectief is. Of het maken van de inschatting of een zaak potentie heeft, op basis van de verwachte hoeveelheid werk, kosten en omzet. Hier zien de heren bij kantoren wel een pijn, namelijk het uitlezen van de data. Want, hoe doe je dat? Erik: ‘Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar. Zij geven inzichten op basis van historische data. Denk aan Power BI of onze eigen tool Inc.Sight.’

Als we Roland vragen waarom steeds meer kantoren data gebruiken voor hun beslissingen, zegt hij: ‘Het geld klotst ook in deze sector niet meer tegen de plinten. Kantoren willen efficiënter werken, zo snel mogelijk incasseren en analyseren wat de hoogste kostenposten zijn. Dat gaat, zeker met de steeds groter wordende datasets, beter op basis van data-analyse dan puur op fingerspitzengefühl.’ Uitdaging hierbij is dat dit voor de kleinere kantoren lastig is. ‘Je hebt veel data nodig om een goede analyse te maken.’

Overnamepad

De volgende trend die de mannen signaleren is het aantal overnames, waarbij grote kantoren de kleinere opslokken. Met als doel het aantal zaken en de omzet te laten stijgen en te profiteren van inkoopvoordeel. Roland: ‘Grotere kantoren zijn op zoek naar alternatieve manieren om te groeien en kapitaalkrachtig te blijven. Wat we in het notariaat zien, komt nu ook richting deze sector: de buy-and-build strategie.’

Erik: ‘Vertalen we deze trend naar onze business en Business Intelligence, dan zien we zowel een uitdaging als een kans. Een kans, omdat er meer data beschikbaar komt en ook de kleinere kantoren meer datagestuurd kunnen werken. En een uitdaging om de verschillende databases in elkaar te schuiven. Geloof mij, dat levert soms slapeloze nachten voor ons migratieteam op.’

Hij vervolgt: ‘Door deze overnames zie ik nog een kans: een boost in innovatie. Innovatie komt soms bij kleinere kantoren vandaan, doordat ze minder lagen hebben en ideeën van de werkvloer sneller bij het management en de leverancier terechtkomen. Door overnames heeft deze innovatiedrive nu kans om de grotere kantoren binnen te dringen. De combinatie met een groter investeringsbudget kan deze sector een boost geven.’

Ideeën aandragen

Roland: ‘Innovatie is een mooie wisselwerking tussen de markt en leveranciers. Wij ontwikkelen zelfstandig, maar ook samen met klanten en partners, tools voor technologische vernieuwing. Denk aan Aangetekend voor veilig mailen en onze Enterprise Drive; systemen om veiliger - en met meer gemak - te werken. Klanten zijn de aanjagers om leveranciers mooie tools te laten ontwikkelen. Daarom is het cruciaal dat kantoren in alle lagen ideeën aandragen.’

Security en Artificial Intelligence

De mannen stippen nog een topic aan waar we niet onderuit kunnen. Roland:’ Excelbestanden met vorderingen mailen kan echt niet meer. Het aantal hackpogingen neemt toe, ook in deze sector’. Erik: ‘Daarom zien wij ook een stijging in het aantal kantoren dat overstapt op veilig communiceren, via secure FTP, API of bijvoorbeeld onze portal.’

Ook AI neemt een vlucht. Roland: ‘Ieder kantoor wil de klanttevredenheid naar een 9+ brengen. Hier kan AI, mits goed ingezet, aan bijdragen. Denk aan het verbeteren van de communicatie en het opzetten van een kennisbank. Ook de juridische kant kan beter worden onderbouwd.

Erik: ‘Zo kan AI mogelijk gaan helpen om e-mails te beantwoorden, maar ook om een suggestie te doen over hoe een dossier aan te vliegen. Enige nadeel is hier, zoals al gemeld, data.’ Roland: ‘AI wordt getraind met veel data. Binnen de deurwaarderij is hiervoor nog net te weinig data beschikbaar. Dat maakt AI nog complex.’

De menselijke kant

Vroeger was de schuldenaar niet ‘belangrijk’. Nu wordt deze meer gezien als klant. Digitalisering faciliteert dit, bijvoorbeeld door geautomatiseerde betalingsregelingen. Erik: ‘Men is zich meer bewust van het verschil tussen niet kunnen of niet willen betalen. De groep die niet kan betalen, wordt inmiddels op een menselijkere manier geholpen. Beslaglegging heeft dan gewoonweg geen zin. Dit zorgt voor een beter klantcontact en besparing op tijd.’

Erik en Roland verwachten dat AI, Business Intelligence en klantbeleving meer samenkomen. Door gebruik te maken van geavanceerde AI-communicatietechnologieën, zoals chatbots, en rapportagemogelijkheden wordt de klantenservice verbeterd en krijgen deurwaarders realtime beter inzicht in de bedrijfsvoering.