ICT Concept actueel

Nieuws

Onderzoek Lexxyn Groep: Nederlandse Advocatuur heeft nog grote winst te behalen in automatisering

14/09/2021 -

Met de publicatie van de Benchmark Digitalisering van de Nederlandse Advocatuur geeft Lexxyn Groep, met dank aan 128 deelnemende kantoren uit heel Nederland, een dwarsdoorsnede van de digitaliseringsambities van Nederlandse advocaten.

Middels 18 onderzoeksvragen, in de 5 domeinen Werkplek, Communicatie, Investeringen, Organisatie en Processen & Systemen, gaven de respondenten inzage in de huidige staat van hun automatisering en beantwoorde men vragen over hun toekomstplannen. De antwoorden uit deze benchmark, die vanaf vandaag gratis is te downloaden, geeft advocatenkantoren een nieuwe leidraad om hun eigen digitaliseringsplannen mee vorm te geven.

Opvallende resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse advocatenkantoren op het gebied van digitalisering al goed op weg zijn, maar nog grote efficiëntiewinsten laten liggen op het gebied van (taak)automatisering.

Zo blijkt dat:

  • Slecht 27% van de respondenten met een cliëntenportaal werkt om stukken uit te wisselen met cliënten, terwijl hier veel administratieve tijd gewonnen kan worden door deze portalen met de juiste dossiers te koppelen.
  • 41% maakt gebruik van digitaal ondertekenen om stukken te laten ondertekenen door cliënten, terwijl ook hier veel tijd gewonnen kan worden omdat men niet meer fysiek hoeft te ontmoeten voor het ophalen van een natte handtekening.
  • Positieve uitslagen zijn er natuurlijk ook. Zo werkt 47% met digitale sjabloontechnieken om sneller stukken te kunnen produceren, en daarbovenop automatiseert 33% (totaal 80%) dit proces zelfs middels intelligente vragenlijsten of het hergebruik van bestaande dossierinformatie.

Investeringen blijven achter bij vergelijkbare sectoren

Behalve op het gebied van digitalisering en automatisering van bedrijfsprocessen is ook gekeken naar de investeringsbereidheid in digitalisering en ICT. In 2020, het jaar waarin kantoren extra investeerde in ICT middelen wegens corona, werd gemiddeld iets minder dan 4% van de jaaromzet in ICT geïnvesteerd. Vergeleken met een sector als de accountancy, die voor vergelijkbare digitaliseringsvraagstukken staat, is dit gemiddeld al 6,7%. 55% van de respondenten verwacht in de toekomst dit percentage ongeveer gelijk te houden, en 20% verwacht de investeringen te verhogen.

De benchmark is nu gratis te downloaden


De volledige benchmark is nu te downloaden op https://lexxyn.nl/benchmark. In het rapport krijgt u onder andere antwoord op de vraag hoe advocatenkantoren hun digitale beveiliging inrichten, hun dossiers en interne informatiesystemen beheren, hun werkplekken en thuiswerkers faciliteren en nog veel meer. Aan het onderzoek werkte 128 respondenten mee van kantoren uiteenlopend van 1 tot 200 medewerkers en uit alle rechtsgebieden.