ICT Concept actueel

Nieuws

Cloudborg: Het nieuwe digitale bewijsbeslag

25/04/2016 -

Uw cliënt wenst bewijsbeslag te leggen en u dient hierbij grote hoeveelheden content in the cloud veilig te stellen. In dat geval kiest u voor Cloudborg, de nieuwe E-solution van Equilibristen deurwaarders die in nauwe samenwerking met Probatius ICT Deskundigen en ICT Concept is ontwikkeld. 

ICT Concept is trots op deze innovatie waarbij het veiligstellen, selecteren en aanbieden van bewijs een stuk sneller en efficiënter kan. Cloudborg is een innovatieve E-solution voor digitaal bewijsbeslag.

Wat is Cloudborg?

Met Cloudborg kunt u vanaf elke werkplek of beslaglocatie rechtstreeks grote hoeveelheden data kopiëren naar de Cloudborg omgeving, zonder een datacenter te hoeven bezoeken. Cloudborg levert u en uw cliënt daardoor aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing op. Daarnaast wordt de beslagene niet onnodig lang belast. 

Cloudborg maakt het mogelijk vanaf elke werkplek grote hoeveelheden data te onderzoeken, verzamelen, analyseren en kopiëren. De gefilterde en geselecteerde datasets zijn, na rechterlijke toestemming beschikbaar voor beide partijen. De beslagene krijgt als eerste toegang en de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Vervolgens krijgt de eisende partij inzage. 

Ontwikkeling op basis van ervaring

Digitale bewijsbeslagen en het veiligstellen van data vergen veel ICT-kennis van zowel de gerechtsdeurwaarder als de ICT-partner. De digitale omgeving wordt immers steeds complexer. Wilt u bewijsbeslag leggen, dan heeft u te maken met geavanceerde externe ICT-diensten en Cloud computing, waarbij relevant materiaal moet worden onderzocht, verzameld, geanalyseerd en gekopieerd. Materiaal wat bovendien gedurende een lange periode in de Cloud is gezet en in een korte tijd gekopieerd moet worden. Met Cloudborg kunt u bewijs eenvoudig veiligstellen, selecteren en aanbieden.

Unieke voordelen

Cloudborg heeft tot doel het proces vanaf bewijsbeslag tot en met inzage te faciliteren en te waarborgen. Cloudborg biedt unieke voordelen, zoals:

  • datasets in de digitale omgeving zorgen voor goede bereikbaarheid voor belanghebbenden na verstrekking van wachtwoorden en inlogcodes;
  • inzicht voor alle partijen in de geplaatste datasets, toegang daartoe en voortgang;
  • gedocumenteerd inzageproces.

ICT Concept blijft innoveren

Cloudborg is een unieke innovatie waar ICT Concept bijzonder trots op is. Wilt u meer informatie over Cloudborg? Er is een animatievideo ontwikkeld om u een helder beeld te geven van de voordelen en functionaliteit van Cloudborg.

Voor meer informatie kijkt u ook op: www.equilibristen.nl/cloudborg