ICT Concept actueel

Nieuws

“Free, open and secure internet”

29/04/2015 -

Hans Barendregt - Verkoop en Marketing Directeur ICT Concept: Van 13 tot en met 17 april stond Den Haag in het teken van internetveiligheid. Tijdens de Cyber Security Week 2015 kwamen talent, markten, innovaties en financiële bronnen aan bod. Hoogtepunt van de week was uiteraard het gastheerschap voor de GCCS2015de Global Conference on CyberSpace 2015, op 16 en 17 april. Welke impact heeft deze conferentie op ICT en de juridische sector in het bijzonder?

Tijdens het tweedaagse congres kwamen hoofdthema’s als online veiligheid, vrijheid en privacy op internet, en economische groei door internettechnologie aan bod. Wat is de positie van Nederland wereldwijd gezien? Nederland heeft een voortrekkersrol. Als voorbeeld voor online veiligheid: Nederland heeft een unieke richtlijn voor ethical hackers, hackers die erop gericht zijn om (grote) bedrijven te wijzen op gaten in hun beveiliging. Ethical hacking draagt op deze manier bij aan het verbeteren van de internetveiligheid. In andere landen ontbreekt deze richtlijn, waardoor rechtsvervolging dreigt voor de hacker in kwestie. De Leidraad van Responsible Disclosure geeft daarentegen richtlijnen hoe een lek op verantwoorde wijze af te handelen. Door zich aan de Leidraad te houden, voorkomt de ethical hacker rechtsvervolging.

Dit thema heeft op tweeledige wijze impact voor juristen. Uiteraard vormt het voor zakenkundigen een boeiend onderwerp. In 2008 nog hackten onderzoekers de ov-chipkaart. De rechter bepaalde later voor het eerst dat dit mocht, omdat er een maatschappelijk belang mee was gediend. Die uitspraak wordt nu gezien als een belangrijke juridische mijlpaal. Het is ook een nuttig vakgebied voor de verbetering van online veiligheid van het eigen kantoor. Bijvoorbeeld door bewustzijn en training. Dat laatste vormde één van de punten uit het chair’s statement. Het statement roept op tot meer bewustzijn en educatie om een veilig gebruik van internet te kunnen waarborgen. Denk aan de toename van communicatie via internet en the internet of things.

Wat betekent dit voor juristen? Onder andere bewustzijn van gevaren van internet, bewustzijn omtrent het gebruik van onveilige software (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Dropbox, WeTransfer en Google Docs onder juristen) en het opstellen van een protocol voor internetgebruik en calamiteitenplannen in het geval van aanvallen. Hacks als kortgeleden bij de Franse zender TV5 en iets daarvoor bij chipfabrikant ASMLvormen geen incidenten. En uw kantoor? Niet belangrijk genoeg zegt u? Maar wie zei dat een hacker website voor website in de URL-balk intikt? Bagatelliseren is niet meer aan de orde. Uw kantoor is gevestigd in Nederland? En u hebt uw ICT ondergebracht bij de Lexxyn Groep? Dat scheelt!

Is het dan allemaal bangpraterij geweest tijdens de Cybertop? Nee. Daags na de Cybertop sprak de nieuwe beveiligingstopman van Google, Gerard Eschelbeck, de wens uit dat in de toekomst al het verkeer over het internet versleuteld wordt.Free, open and secure internet is de punt op de horizon en dat is een uitdaging waar geen romantiek bij past. Terwijl het internet anno 2015 door deskundigen vergeleken wordt met de wereldzeeën anno begin zeventiende eeuw, nemen de uitdagingen en complexiteit dagelijks toe. Naar aanleiding van de Global Conference on CyberSpace 2015 zijn diverse platforms in het leven geroepen om internet free, open and securete houden.

Tijdens PLEIT2015 zal door verschillende sprekers de vertaalslag naar de juridische sector worden gemaakt. In deze blog zijn slechts een aantal voorbeelden genoemd waar dit thema uw praktijk raakt. Meteen uw internetveiligheid verbeteren? Informeer bij ICT Concept naar het Web Pack(voor beveiligde internetomgeving en website), de Authenticator App (veilig en toch gemakkelijk inloggen) en Enterprise Drive (veilig en versleuteld bestanden delen en bewerken). En bent u nieuwsgierig ingesteld? Vraag dan eens of ICT Concept kennis in huis heeft omtrent ethical hacking